Loading...

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. | More info | Accept

Ceník překladů

Vyberte si balíček, který vám nejvíce vyhovuje

Economy

od 1,20 Kč/slovo

Standard

od 1,70 Kč/slovo

Premium

od 2,30 Kč/slovo

Proč je korektura překladu důležitá?

Pro stanovení celkového procesu zpracování zakázky, zajištění odpovídající kvality a optimální ceny překladu je důležité znát účel překladu. Podle účelu překladu se liší styl, způsob vyjadřování, slovní zásoba i délka vět (jinak přistoupíme např. k překladu internetové stránky, prodejního katalogu, reklamního letáku, firemní dokumentace, článku v tisku pro širokou veřejnost nebo stati ve vědeckém časopise).

Jazyková korektura je vypracována lingvistou a je zaměřena na opravu běžných pravopisných, gramatických a typografických nedostatků, překlepů a drobných stylistických nepřesností.

Významovou korekturu je o něco složitější, protože korektor je specialistou v daném oboru, porovnává překlad se zdrojovým textem a zajišťuje jeho kontrolu i z hlediska významu, obsahu a terminologie.

Skřivánek je držitelem certifikace EN 17100 a poskytuje překlady v souladu s touto normou. Celý proces překladu pak podle normy zahrnuje tyto fáze: překlad, kontrola (revize překladatelem), korektury a konečné ověření projektovým manažerem.

Loading...